Làm gì để năm 2018 thực hiện được 10 chữ vàng: Liêm chính, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả của Chính phủ

GS Phạm Minh Hạc. Ảnh: TL
GS Phạm Minh Hạc. Ảnh: TL
GS Phạm Minh Hạc. Ảnh: TL