Lâm Đồng: Hai thí sinh cấp cứu, 54 thí sinh vắng môn thi Ngữ văn

Các thí sinh ở Lâm Đồng sau khi thi xong môn Ngữ văn.
Các thí sinh ở Lâm Đồng sau khi thi xong môn Ngữ văn.
Các thí sinh ở Lâm Đồng sau khi thi xong môn Ngữ văn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM