Lại điều chỉnh thi Đánh giá năng lực: Chỉ tổ chức 1 lần vào tháng 8

ĐH Quốc gia TPHCM thay đổi lịch thi Đánh giá năng lực 2020. Ảnh: Huyên Nguyễn
ĐH Quốc gia TPHCM thay đổi lịch thi Đánh giá năng lực 2020. Ảnh: Huyên Nguyễn
ĐH Quốc gia TPHCM thay đổi lịch thi Đánh giá năng lực 2020. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top