Kỳ vọng ứng viên trúng cử sẽ quan tâm đến giáo dục, việc làm cho người trẻ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia Ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh: Thiều Trang
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia Ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh: Thiều Trang
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia Ngày hội bầu cử toàn dân. Ảnh: Thiều Trang
Lên top