Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức như thế nào?

Thí sinh tham dự kỳ thi  thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh tham dự kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh tham dự kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top