Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Sinh viên tiếp sức đội mưa hỗ trợ thí sinh