Kỹ năng mềm: Chìa khoá để thành công trong sự nghiệp

Sinh viên Nguyễn Thị Bảo Yến đang thực tập thuyết trình, một kỹ năng mềm cẩn thiết trong cuộc sống. Ảnh: HSU
Sinh viên Nguyễn Thị Bảo Yến đang thực tập thuyết trình, một kỹ năng mềm cẩn thiết trong cuộc sống. Ảnh: HSU
Sinh viên Nguyễn Thị Bảo Yến đang thực tập thuyết trình, một kỹ năng mềm cẩn thiết trong cuộc sống. Ảnh: HSU
Lên top