Kỷ luật học sinh bằng cách đuổi học, phê bình trước lớp là thiếu nhân văn

Ông Nguyễn Trọng An -  nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em - phản đối việc kỷ luật học sinh bằng việc đuổi học, hay phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Ảnh: Dạ Thảo.
Ông Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em - phản đối việc kỷ luật học sinh bằng việc đuổi học, hay phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Ảnh: Dạ Thảo.
Ông Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em - phản đối việc kỷ luật học sinh bằng việc đuổi học, hay phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Ảnh: Dạ Thảo.
Lên top