Kỷ luật cô giáo đánh tím lưng học sinh lớp 1 vì không chép bài

Học sinh bị cô giáo đánh tím lưng. Ảnh: FB
Học sinh bị cô giáo đánh tím lưng. Ảnh: FB
Học sinh bị cô giáo đánh tím lưng. Ảnh: FB
Lên top