Kỷ luật buộc nghỉ học nhóm học sinh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt

Hình ảnh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt - Ảnh: cắt từ clip
Hình ảnh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt - Ảnh: cắt từ clip
Hình ảnh bắt bạn quỳ gối, tát vào mặt - Ảnh: cắt từ clip
Lên top