Kiến nghị mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về lịch học, thi

TPHCM kiến nghị lùi Kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7. Ảnh: HN
TPHCM kiến nghị lùi Kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7. Ảnh: HN
TPHCM kiến nghị lùi Kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7. Ảnh: HN
Lên top