Kiên Giang: Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thời kỳ 4.0

TS. Hà Văn Sinh – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ TPC Nha Trang trình bày tham luận tại hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Ảnh: PV
TS. Hà Văn Sinh – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ TPC Nha Trang trình bày tham luận tại hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Ảnh: PV
TS. Hà Văn Sinh – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ TPC Nha Trang trình bày tham luận tại hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Ảnh: PV
Lên top