Kiên Giang không dạy học trực tuyến, học sinh đến trường từ ngày 20.9

Học sinh trường TH Chu Văn An (TP Nam Định) trong ngày tựu trường năm học mới. Ảnh: NTCC
Học sinh trường TH Chu Văn An (TP Nam Định) trong ngày tựu trường năm học mới. Ảnh: NTCC
Học sinh trường TH Chu Văn An (TP Nam Định) trong ngày tựu trường năm học mới. Ảnh: NTCC
Lên top