Kiểm tra trực tuyến, học sinh Đà Nẵng cần lưu ý gì?

Kiểm tra trực tuyến, học sinh Đà Nẵng cần lưu ý về các thao tác kỹ thuật. Ảnh minh học: Thuỳ Trang
Kiểm tra trực tuyến, học sinh Đà Nẵng cần lưu ý về các thao tác kỹ thuật. Ảnh minh học: Thuỳ Trang
Kiểm tra trực tuyến, học sinh Đà Nẵng cần lưu ý về các thao tác kỹ thuật. Ảnh minh học: Thuỳ Trang
Lên top