Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ GDĐT

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thiết thực của ngành. Ảnh: Trung tâm Truyền thông giáo dục
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thiết thực của ngành. Ảnh: Trung tâm Truyền thông giáo dục
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thiết thực của ngành. Ảnh: Trung tâm Truyền thông giáo dục

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top