Kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế: Tăng cơ hội cho học sinh

Ivy Global School (IGS) là trường phổ thông tại Mỹ đạt kiểm định của
Cognia chỉ sau một thời gian ngắn. Hiện IvyPrep là đơn vị tuyển sinh của IGS
tại Việt Nam. Ảnh: MH
Ivy Global School (IGS) là trường phổ thông tại Mỹ đạt kiểm định của Cognia chỉ sau một thời gian ngắn. Hiện IvyPrep là đơn vị tuyển sinh của IGS tại Việt Nam. Ảnh: MH
Ivy Global School (IGS) là trường phổ thông tại Mỹ đạt kiểm định của Cognia chỉ sau một thời gian ngắn. Hiện IvyPrep là đơn vị tuyển sinh của IGS tại Việt Nam. Ảnh: MH
Lên top