Kích hoạt phương án phòng dịch COVID-19, đẩy mạnh dạy học trực tuyến

Học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) được đo nhiệt độ ngay phía ngoài cổng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) được đo nhiệt độ ngay phía ngoài cổng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) được đo nhiệt độ ngay phía ngoài cổng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top