Kịch bản mới của các tỉnh cho tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021

Do những diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản khai giảng cho học sinh cả nước. Ảnh: Huyên Nguyễn
Do những diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản khai giảng cho học sinh cả nước. Ảnh: Huyên Nguyễn
Do những diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản khai giảng cho học sinh cả nước. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top