Kí ức khai giảng xưa: Xin được bộ sách cũ, dán nhãn ghi tên mình là thấy hạnh phúc vô biên

Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng của lễ khai giảng xưa. Ảnh tư liệu
Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng của lễ khai giảng xưa. Ảnh tư liệu
Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng của lễ khai giảng xưa. Ảnh tư liệu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top