Khu trưng bày phòng chống ma túy đầu tiên tại Việt Nam

Khu trưng bày phòng chống ma túy tại Long Việt. Ảnh: PSD cung cấp
Khu trưng bày phòng chống ma túy tại Long Việt. Ảnh: PSD cung cấp
Khu trưng bày phòng chống ma túy tại Long Việt. Ảnh: PSD cung cấp
Lên top