Không tìm thấy tên IELTS Tuấn Quỳnh trong danh sách cấp phép của Sở GDĐT

Theo tra cứu trên trang Thông tin dịch vụ giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các trung tâm Anh ngữ ở TPHCM được đưa công khai ở đây không có tên IELTS Tuấn Quỳnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Theo tra cứu trên trang Thông tin dịch vụ giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các trung tâm Anh ngữ ở TPHCM được đưa công khai ở đây không có tên IELTS Tuấn Quỳnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Theo tra cứu trên trang Thông tin dịch vụ giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các trung tâm Anh ngữ ở TPHCM được đưa công khai ở đây không có tên IELTS Tuấn Quỳnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top