Không thuộc top đầu, Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tổ chức thi riêng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến tổ chức kỳ thi riêng vào tháng 7.2020 với 2 môn thi và 1 môn xét tuyển. Ảnh: Thiên Minh
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến tổ chức kỳ thi riêng vào tháng 7.2020 với 2 môn thi và 1 môn xét tuyển. Ảnh: Thiên Minh
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến tổ chức kỳ thi riêng vào tháng 7.2020 với 2 môn thi và 1 môn xét tuyển. Ảnh: Thiên Minh
Lên top