Không quy hoạch, tuyển sinh sư phạm rối như mớ bòng bong

Thày và trò Trường PTTH Quang Trung Nguyễn Huệ (TPHCM). Ảnh: Trường QTNH
Thày và trò Trường PTTH Quang Trung Nguyễn Huệ (TPHCM). Ảnh: Trường QTNH
Thày và trò Trường PTTH Quang Trung Nguyễn Huệ (TPHCM). Ảnh: Trường QTNH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM