Không phê bình học sinh trước lớp: Giáo viên nói gì?

Không phê bình học sinh trước lớp: Tìm cách răn đe hợp tình, hợp lý hơn. Ảnh minh hoạ: Trung tâm giáo dục phổ thông Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM.
Không phê bình học sinh trước lớp: Tìm cách răn đe hợp tình, hợp lý hơn. Ảnh minh hoạ: Trung tâm giáo dục phổ thông Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM.
Không phê bình học sinh trước lớp: Tìm cách răn đe hợp tình, hợp lý hơn. Ảnh minh hoạ: Trung tâm giáo dục phổ thông Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM.
Lên top