Không phát huy được vai trò, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ là “bù nhìn”

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM