Không gây quá tải cho giáo viên trong việc ghi hồ sơ, đánh giá học sinh

Giáo viên mong muốn được giảm tải về hồ sơ, sổ sách để có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên mong muốn được giảm tải về hồ sơ, sổ sách để có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên mong muốn được giảm tải về hồ sơ, sổ sách để có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top