Không đỗ tốt nghiệp, được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT?

Dự kiến không đỗ tốt nghiệp, học sinh được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT. Ảnh: TL
Dự kiến không đỗ tốt nghiệp, học sinh được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT. Ảnh: TL
Dự kiến không đỗ tốt nghiệp, học sinh được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT. Ảnh: TL
Lên top