Không công bố thí sinh, xử lý phụ huynh mua điểm là tiếp tay gian lận!

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đã tố giác vụ gian lận thi cử ở một số địa phương. Ảnh: Dân Việt
Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đã tố giác vụ gian lận thi cử ở một số địa phương. Ảnh: Dân Việt
Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đã tố giác vụ gian lận thi cử ở một số địa phương. Ảnh: Dân Việt
Lên top