Không có tiêu chí học sinh phải đeo kính chống giọt bắn khi đến trường

Học sinh một trường học ở Bình Dương đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Ảnh: Ngân Anh.
Học sinh một trường học ở Bình Dương đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Ảnh: Ngân Anh.
Học sinh một trường học ở Bình Dương đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Ảnh: Ngân Anh.
Lên top