Không có nhiều thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia 2018

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Huyên Nguyễn