Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không cho đề xuất cải tiến chữ viết thể hiện “một văn hoá rất chi là thuần Việt”

TS Lương Hoài Nam cho rằng: Nên hoan nghênh mọi sáng kiến chứ sao lại vùi dập ngay từ trứng nước? Ảnh: NVCC
TS Lương Hoài Nam cho rằng: Nên hoan nghênh mọi sáng kiến chứ sao lại vùi dập ngay từ trứng nước? Ảnh: NVCC