Không cho đề xuất cải tiến chữ viết thể hiện “một văn hoá rất chi là thuần Việt”

TS Lương Hoài Nam cho rằng: Nên hoan nghênh mọi sáng kiến chứ sao lại vùi dập ngay từ trứng nước? Ảnh: NVCC
TS Lương Hoài Nam cho rằng: Nên hoan nghênh mọi sáng kiến chứ sao lại vùi dập ngay từ trứng nước? Ảnh: NVCC
TS Lương Hoài Nam cho rằng: Nên hoan nghênh mọi sáng kiến chứ sao lại vùi dập ngay từ trứng nước? Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM