Không chịu ăn, trẻ bị cô giáo tát liên tiếp

Không chịu ăn, trẻ bị cô giáo đưa vào góc khuất camera và tát liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip
Không chịu ăn, trẻ bị cô giáo đưa vào góc khuất camera và tát liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip
Không chịu ăn, trẻ bị cô giáo đưa vào góc khuất camera và tát liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip
Lên top