HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM:

Không chỉ toán, văn cũng có thể thi trắc nghiệm