Không cần đến lò luyện thi, “học sinh lớp 13” vẫn có thể đỗ đại học