Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM đã tuyển được gần 1/3 chỉ tiêu

Sinh viên Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sinh viên Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sinh viên Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top