Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top