Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Khoa Phát thanh Truyền hình nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Lên top