Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì