Khổ như học sinh “vùng xanh” phải đi học chui

Cô trò Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn) lén quay trở lại trường học. Ảnh: Tường Vân.
Cô trò Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn) lén quay trở lại trường học. Ảnh: Tường Vân.
Cô trò Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn) lén quay trở lại trường học. Ảnh: Tường Vân.
Lên top