Khiển trách 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong thi THPT

Kiểm tra việc nâng điểm thi ở Hòa Bình (Ảnh: Vietnamnet)
Kiểm tra việc nâng điểm thi ở Hòa Bình (Ảnh: Vietnamnet)
Kiểm tra việc nâng điểm thi ở Hòa Bình (Ảnh: Vietnamnet)
Lên top