Khi nào Đà Nẵng cho học sinh đi học trực tiếp?

Đà Nẵng chỉ cho học sinh đi học trực tiếp khi xã hội đã bình thường mới. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng chỉ cho học sinh đi học trực tiếp khi xã hội đã bình thường mới. Ảnh minh hoạ: TT
Đà Nẵng chỉ cho học sinh đi học trực tiếp khi xã hội đã bình thường mới. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top