Khát vọng vô địch Olympia cháy bỏng nơi chảo lửa xứ Nghệ

Nhiều bóng bay với ước vọng vô địch trên bầu trời. Ảnh: QĐ
Nhiều bóng bay với ước vọng vô địch trên bầu trời. Ảnh: QĐ
Nhiều bóng bay với ước vọng vô địch trên bầu trời. Ảnh: QĐ
Lên top