Khánh Hòa: Thêm 2 nhà giữ trẻ không phép bị đình chỉ hoạt động

Nhà giữ trẻ gia đình không phép do vợ chồng bà Luyến làm chủ. Ảnh: PV
Nhà giữ trẻ gia đình không phép do vợ chồng bà Luyến làm chủ. Ảnh: PV
Nhà giữ trẻ gia đình không phép do vợ chồng bà Luyến làm chủ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top