Khai tử chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C và những sự kiện giáo dục nổi bật 2019

Năm 2019, những bất cập về quy định chứng chỉ ngoại ngữ với giáo viên nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Nhóm PV
Năm 2019, những bất cập về quy định chứng chỉ ngoại ngữ với giáo viên nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Nhóm PV
Năm 2019, những bất cập về quy định chứng chỉ ngoại ngữ với giáo viên nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Nhóm PV
Lên top