"Khai tử" chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C sẽ còn loại chứng chỉ nào?

Nhiều thí sinh được cấp chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C thừa nhận "không biết chữ nào". Ảnh: PV
Nhiều thí sinh được cấp chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C thừa nhận "không biết chữ nào". Ảnh: PV
Nhiều thí sinh được cấp chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C thừa nhận "không biết chữ nào". Ảnh: PV
Lên top