Khai trương “Không gian Hoa Kỳ” tại Đại học Thái Nguyên

Các đại biểu cắt băng khai trương Không gian Hoa kỳ tại Đại học Thái Nguyên.
Các đại biểu cắt băng khai trương Không gian Hoa kỳ tại Đại học Thái Nguyên.
Các đại biểu cắt băng khai trương Không gian Hoa kỳ tại Đại học Thái Nguyên.
Lên top