Khai trường Đại học Việt Nhật: Biểu tượng của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản