Khai giảng ở vùng dịch: Tổ chức đơn giản hoặc trực tuyến qua truyền hình

TP.Đà Nẵng chưa xác định thời gian cho học sinh trở lại trường. 
Ảnh: Thuỳ Trang
TP.Đà Nẵng chưa xác định thời gian cho học sinh trở lại trường. Ảnh: Thuỳ Trang
TP.Đà Nẵng chưa xác định thời gian cho học sinh trở lại trường. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top