Khai giảng có vui, có ý nghĩa hay không phụ thuộc vào trình độ của người quản lý

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng một lễ khai giảng ý nghĩa cần được xây dựng dựa vào tâm lí, sở thích và phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
PGS.TS Bùi Thị An cho rằng một lễ khai giảng ý nghĩa cần được xây dựng dựa vào tâm lí, sở thích và phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
PGS.TS Bùi Thị An cho rằng một lễ khai giảng ý nghĩa cần được xây dựng dựa vào tâm lí, sở thích và phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top