Bổ nhiệm chức vụ chuyên môn Giáo sư, Phó Giáo sư tại Đại học Tôn Đức Thắng:

Khác về bản chất với học hàm do Nhà nước phong tặng

Lên top