Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Hoàn thành "mục tiêu kép"

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội đã hoàn thành "mục tiêu kép", vừa đảm bảo an toàn cho thí sinh, vừa diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế . Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội đã hoàn thành "mục tiêu kép", vừa đảm bảo an toàn cho thí sinh, vừa diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế . Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội đã hoàn thành "mục tiêu kép", vừa đảm bảo an toàn cho thí sinh, vừa diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế . Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top